Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιού Ενηλίκου - Παναγιωτοπούλου Αγγελική

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ypostirixi.net

Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιού Ενηλίκου - Παναγιωτοπούλου Αγγελική

Ποια είναι η συχνότητα και η διάρκεια της θεραπείας;

21.02.2011

Η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται συνηθέστερα σε εβδομαδιαία βάση και η κάθε συνεδρία διάρκεια περίπου 50’. Βέβαια μπορεί να υπάρξουν ιδιαίτερες συνθήκες όπου κατόπιν αμοιβαίας συννενόησης θεραπευτή και θεραπευόμενου η θεραπεία να πραγματοποιείται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 15 μέρες) ή και συχνότερα (2 φορές την εβδομάδα).

Η συνολική διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τη φύση του προβλήματος, την τακτικότητα των συνεδριών, τη δέσμευση του θεραπευόμενου, ακόμα και από τυχαία γεγονότα, άρα η ψυχοθεραπεία μπορεί να διαρκέσει από λίγους μήνες έως και 2 χρόνια. Βέβαια η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία είναι μία σύντομη μορφή ψυχοθεραπείας  όπου στόχος είναι η εξάλειψη των συμπτωμάτων του θεραπευόμενου και η απόκτηση ποιότητας ζωής.  Η ολοκλήρωση της θεραπείας πραγματοποιείται εφόσον έχουν επιτευχθεί οι θεραπευτικοί στόχοι και θεραπευτής και θεραπευόμενος συνεργατικά αποφασίσουν τη λήξη της θεραπείας.